Information

Björn Berntsson

  • 1942.07.04 - 2022.02.01

Vår älskade make, pappa och farfar har stilla somnat in. För alltid saknad.

Björn Berntsson, 1942 – 2022 Överstelöjtnant Björn ”Nalle” Berntsson, Stockholm har lämnat oss efter en tids sjukdom. Han var 79 år och efterlämnar makan Grazyna och från ett tidigare äktenskap sonen Rickard med familj. Björn var född i Linköping där han växte upp och avlade studentexamen. Östgöte till idiom och hjärta förblev han hela livet. Efter värnplikt och inledande officersutbildning i pansartrupperna sökte han på grund av sitt hästintresse över till kavalleriet och utnämndes till officer med placering vid Norrlands Dragoner i Umeå 1965. Där blev han så småningom chef för befälsskvadronen. Björn hade framgångar i hästhoppning och deltog med entusiasm i mässens skötsel bland annat som mässdirektör. Ordning och reda var hans kännemärken och detta präglade i hög grad hans arbetsgärning. 1975 flyttade han till Stockholm och genomförde försvarets högre intendentutbildning. Som intendent tjänstgjorde Björn under många år dels vid Luftvärnsregementet i Norrtälje dels vid Försvarsstabens planeringsledning som chef för ekonomiavdelningen. Avslutningsvis under 1990-talet var han chef för Underhållsgrupp Gotland som materiellt understödde Gotlands regementen. Redan tidigt stod hans håg till utlandstjänstgöring och efter en inledande tjänstgöring på Cypern, var han engagerad vid UNPROFOR i Kroatien och Övervakningskommisionen (NNSC) i Korea. De bägge senare befattningarna med överstes grad. Efter pensioneringen deltog Björn som nämndeman i Svea hovrätt under många år. Ett arbete som passade hans rättrådighet och samhällsengagemang. Utlandstjänstgöringarna inspirerade till flitigt resande i flera världsdelar med exotiska resmål. Efter att ha varit bosatt i Stockholm och Täby flyttade Björn med familj till en fastighet på Skarpö i Waxholm. Där kunde han odla sina båtintressen och inte minst ridförmågan som bibehölls högt upp i åren genom ritterna hos vännen Hasse Wallman på Värmdö. Björn var föreningsmänniska och deltog frekvent i möten bland annat som mångårig ordförande i Stockholms Feodaldragoner. Golfen blev en kär sysselsättning under senare år och deltagande i veterantävlingarna i Täby golfklubb var legio, liksom i dragongolfen. Björn deltog gärna i promenader på Djurgården och ute på Skarpö där han vid efterföljande lunch alltsomoftast utvecklade sin distinkta syn på omvärldens alla problemställningar. Senaste årets prövningar bar han med jämnmod och välkomnade kamraternas besök. Hustru Grazyna höll samtidigt en behjärtansvärd och kärleksfull hand över aktiviteterna. Björn var vänfast, rakryggad och med en stor portion humor. Han tyckte om umgänge med gamla kamrater inte minst från dragontiden. Vi saknar en god vän. För Dragonkamrater Göran Boije af Gennäs Johan Edström Johan Molin

Vår älskade make, pappa och farfar har stilla somnat in. För alltid saknad.

Björn Berntsson, 1942 – 2022 Överstelöjtnant Björn ”Nalle” Berntsson, Stockholm har lämnat oss efter en tids sjukdom. Han var 79 år och efterlämnar makan Grazyna och från ett tidigare äktenskap sonen Rickard med familj. Björn var född i Linköping där han växte upp och avlade studentexamen. Östgöte till idiom och hjärta förblev han hela livet. Efter värnplikt och inledande officersutbildning i pansartrupperna sökte han på grund av sitt hästintresse över till kavalleriet och utnämndes till officer med placering vid Norrlands Dragoner i Umeå 1965. Där blev han så småningom chef för befälsskvadronen. Björn hade framgångar i hästhoppning och deltog med entusiasm i mässens skötsel bland annat som mässdirektör. Ordning och reda var hans kännemärken och detta präglade i hög grad hans arbetsgärning. 1975 flyttade han till Stockholm och genomförde försvarets högre intendentutbildning. Som intendent tjänstgjorde Björn under många år dels vid Luftvärnsregementet i Norrtälje dels vid Försvarsstabens planeringsledning som chef för ekonomiavdelningen. Avslutningsvis under 1990-talet var han chef för Underhållsgrupp Gotland som materiellt understödde Gotlands regementen. Redan tidigt stod hans håg till utlandstjänstgöring och efter en inledande tjänstgöring på Cypern, var han engagerad vid UNPROFOR i Kroatien och Övervakningskommisionen (NNSC) i Korea. De bägge senare befattningarna med överstes grad. Efter pensioneringen deltog Björn som nämndeman i Svea hovrätt under många år. Ett arbete som passade hans rättrådighet och samhällsengagemang. Utlandstjänstgöringarna inspirerade till flitigt resande i flera världsdelar med exotiska resmål. Efter att ha varit bosatt i Stockholm och Täby flyttade Björn med familj till en fastighet på Skarpö i Waxholm. Där kunde han odla sina båtintressen och inte minst ridförmågan som bibehölls högt upp i åren genom ritterna hos vännen Hasse Wallman på Värmdö. Björn var föreningsmänniska och deltog frekvent i möten bland annat som mångårig ordförande i Stockholms Feodaldragoner. Golfen blev en kär sysselsättning under senare år och deltagande i veterantävlingarna i Täby golfklubb var legio, liksom i dragongolfen. Björn deltog gärna i promenader på Djurgården och ute på Skarpö där han vid efterföljande lunch alltsomoftast utvecklade sin distinkta syn på omvärldens alla problemställningar. Senaste årets prövningar bar han med jämnmod och välkomnade kamraternas besök. Hustru Grazyna höll samtidigt en behjärtansvärd och kärleksfull hand över aktiviteterna. Björn var vänfast, rakryggad och med en stor portion humor. Han tyckte om umgänge med gamla kamrater inte minst från dragontiden. Vi saknar en god vän. För Dragonkamrater Göran Boije af Gennäs Johan Edström Johan Molin
Beställ blommor Blommor
Ge en gåva Minnesgåva