Trons kapell, Enskede   2 Augusti 2024 10:00

Information

Margit Gennser

  • 1931.11.15 - 2024.07.02

Gåva: Tänk gärna på äldreboendet Judiska Hemmet Plusgiro: 55 68 92-8 , bankgiro: 700-5614

Annonser för Margit Gennser

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Svenska Dagbladet
2024-07-14

Sydsvenskan

Införd i tidning:
2024-07-21